Croatica – wortal poświęcony chorwacko-polskim związkom kulturalnym

Wortal Croatica ma na celu cyfryzację badań nad chorwacko-polskimi związkami kulturalnymi, którymi zajmuję się od 2006 roku. W latach 2010-2013 prace prowadziłem w ramach projektu badań własnych na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Owocem „analogowej” fazy projektu jest wydana w 2013 roku monografia naukowa pt. Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989. Część 1 i 2. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013), s. 872.

Croatica_frg

Strona internetowa to z jednej strony większe możliwości rozpowszechniania wyników badań naukowych, ich doskonalenia i aktualizacji, wykorzystywania i prezentacji, z drugiej strony,  narzędzia cyfrowe wpływają na same badania. Stosowanie narzędzi cyfrowych w dziedzinie związków kulturalnych bardzo korzystnie wpływa na możliwości dokonywania syntez oraz wyciągania wniosków ze zgromadzonych materiałów źródłowych. Tradycyjne, „analogowe” metody nie pozwalają na tak wszechstronny i wieloaspektowy ogląd analizowanych zjawisk. Połączenie tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, nazywam je analogowymi, z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, otwiera nowe perspektywy, nową drogę dla rozwoju humanistyki.

Leszek Małczak