1990/1991 – niepodległa Chorwacja

  1. Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98. CZYTAJ / POBIERZ
  2. Małczak Leszek: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. B. Tokarz Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 147–203. CZYTAJ / POBIERZ
  3. Majdzik Katarzyna: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2012. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007–2012). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 49–91.  [opracowanie razem z T. Łosiem] CZYTAJ / POBIERZ
  4. Majdzik Katarzyna: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 41–42.  CZYTAJ / POBIERZ
  5. Majdzik Katarzyna: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 43–60. CZYTAJ / POBIERZ
  6. Gverić Katana Petra: Hrvatska književnost u poljskim kazalištima poslije 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, br. 178 (4), s. 71–81.
  7. Majdzik Katarzyna: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 39–43. CZYTAJ / POBIERZ