Umowy międzyrządowe

  • W Warszawie 2 grudnia 1931 r. podpisano Porozumienie dotyczące stosunków szkolnych, naukowych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Jugosławii.
  • W Warszawie 20 maja 1946 r. podpisano Konwencję o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii.
  • W Belgradzie 6 lipca 1956 r. podpisano Umowę o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii; Podpisano także Plan realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na rok 1956.
  • […]
  • W Belgradzie 19 lutego 1959 r. podpisano Plan realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na 1959 rok.
  • W Warszawie 15 lutego 1960 r. podpisano Plan realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1960 i 1961.
  • W Belgradzie 16 grudnia 1961 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Polską Rzeczypospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1962 i 1963.
  • W Warszawie podpisano w 1963 r. Program współpracy kulturalnej między Polską Rzeczypospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1964–1965.
  • W Belgradzie 26 listopada 1965 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Polską Rzeczypospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1966–1967.
  • W Warszawie 10 czerwca 1968 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1968 – 1969.
  • W Belgradzie 2 marca 1970 r. podpisano Program współpracy w dziedzinie oświaty i kultury między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii na lata 1970 i 1971.
  • W Warszawie 9 czerwca 1973 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1972 i 1973.
  • W Belgradzie 8 lutego 1974 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1974–1976.
  • W Warszawie 4 lutego 1977 r. podpisano Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1977, 1978 i 1979.
  • W Belgradzie 18 stycznia 1980 r. Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1980, 1981 i 1982.
  • W Warszawie 21 stycznia 1983 r. podpisano Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1983, 1984 i 1985 podpisany w imieniu Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Związkowej Rady Wykonawczej Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.
  • W Belgradzie 21 marca 1986 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową Radą Wykonawczą Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1986, 1987 i 1988.
  • W Warszawie 10 marca 1989 r. podpisano Program współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na lata 1989, 1990 i 1991.