F I L M

Dane na temat filmów pochodzą z kwerendy następujących źródeł: „Życie Literackie”, „Kulturni život”, „Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu-kulturnu i tehničku saradnju”, „Mały Rocznik Filmowy”, kwerendy dokumentów w archiwach (Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Jugosławii, Chorwackie Archiwum Państwowe).