Obrad Gluščević

W październiku 1975 r. na ekrany wchodzi film Kapitan Mikula Mały / Kapetan Mikula Mali Obrada Gluščevicia.