Bogdan Žižić

W czerwcu 1976 r. na ekrany wchodzi film Dom / Kuća.

W sierpniu 1978 r. na ekrany wchodzi film Nie wychylać się / Ne naginji se van.

W lutym 1986 r. na ekrany wchodzi film Wczesny śnieg w Monachium / Rani snijeg u Münchenu. Rok wcześniej wyświetlany w ramach Konfrontacji.