Lordan Zafranović

W styczniu 1977 r. na ekrany kin studyjnych i dyskusyjnych klubów filmowych wchodzi film Pasja według Mateusza / Muke po Mati.

We wrześniu 1980 r. na ekrany wchodzi film Okupacja w 26 obrazach / Okupacija u 26 slika.