Mate Relja

Wzgórze 905 / Kota 905 – 1961 r.

Niebezpieczna droga / Opasni put – 1965 r.

Pociąg w śniegu / Vlak u snijegu – 1978 r. – Film dla dzieci na motywach powieści Vlak u snijegu Mata Lovraka (wcześniejszy tytuł  Dzieci Wielkej Wsi). Utwór ten znany był polskiemu odbiorcy, gdyż jego przekład ukazał się w 1948 r. jako pierwsza wydana po II wojnie światowej w Polsce chorwacka książka; doczekała się nawet drugiego wydania w 1949 r.