Kalendarium literackie

Kalendarium literackie powstało w oparciu o dane pochodzące z kwerendy czasopism (m.in. „Życie Literackie”, „Kulturni život“, „Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu-kulturnu i tehničku saradnju”), kwerendy dokumentów zgromadzonych w Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Jugosławii, Chorwackim Archiwum Państwowym oraz na podstawie informacji zamieszczonych w Polskiej Bibliografii Literackiej, Bibliografii Zawartości Czasopism, „Roczniku Literackim” oraz bibliografii opracowanej przez Helenę i Zdzisława Wagnerów Jugoslavica u Poljskoj, która była publikowana w Serbii w 6 częściach na łamach periodyku „Zbornik Matice srpske za slavistiku” (1971, nr 2, s. 113–170; 1988, nr 34, s. 145–195; 1988, nr 35, s. 139–178; 1989, nr 37, s. 197–222; 1990, nr 38, s. 181–198; 1990, nr 39, s. 183–199; 1991, nr 40, s. 149–204).

1947

czerwiec
Jugosławia uczestniczy w Wystawie Książek Słowiańskich zorganizowanej przez Komitet Słowiański.
listopad
Na przełomie października i listopada w Polsce przebywa grupa pisarzy (prawdopodobnie brak w delegacji pisarzy z Chorwacji).

1948

maj
Czytelnik wydaje powieść Dzieci Wielkiej Wsi Mata Lovraka w tłumaczeniu Stanisława Papierkowskiego.
czerwiec
Julije Benešić składa indywidualną wizytę. W dniach 8–24 czerwca odwiedza Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław.
sierpień
W dniach 25–28 sierpnia Antun Barac jako członek siedmioosobowej delegacji jugosłowiańskiej uczestniczy w Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu.

1949

Ukazuje się drugie wydanie Dzieci Wielkiej Wsi Mata Lovraka.

1952

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ogłasza powieść Augusta Senoi Bunt chłopów w tłuma­czeniu z języka rosyjskiego autorstwa Stefana Artowskiego.

1956

listopad
W dniach 31 października 29 listopada gości w Polsce delegacja pisarzy. Jej członkiem jest między innymi Novak Simić. Odwiedza Kraków, Poznań, Śląsk, Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Wrocław.

1957

czerwiec
Nasza Księgarnia wydaje powieść Vjekoslava Kaleba Przydrożny pył w tłumaczeniu Zyg­munta Stoberskiego.
wrzesień – październik
Na zaproszenie PAN w dniach 25 wrzesień 14 październik przebywa w Polsce Gustav Krklec.

1958

czerwiec
Czytelnik publikuje powieść Miroslava Krlezy Powrót Filipa Latinowicza w tłumaczeniu Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.
sierpień
W Międzynarodowym Zjeździe Tłumaczy Literatury Pięknej w Warszawie, zorganizowanym przez polski Pen Club, uczestniczy Zlatko Gorjan.
Iskry ogłaszają zbiór opowiadań Ranka Marinkovicia zatytułowany Karnawał w tłumaczeniu Haliny Kality i Zygmunta Stoberskiego.
październik
Czytelnik ogłasza powieść Vjenceslava Novaka Ostatni Stipancziciowie w tłumaczeniu Ha­liny Kality.

1960

luty
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wydaje powieść Mirka Božicia Ród Kurlanów w tłuma­czeniu Marii Krukowskiej.
kwiecień
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej publikuje powieść Vladana Desnicy Nie­spokojne wiosny w tłumaczeniu Zygmunta Stoberskiego.
wrzesień
Przyjeżdża delegacja pisarzy, w której składzie znajduje się między innymi Ranko Marinković.
listopad
Przyjeżdża Marijan Matković. Odwiedza Kraków, Nową Hutę, Łódź, Warszawę.
Czytelnik ogłasza powieść Miroslava Krležy Na krawędzi rozumu w tłumaczeniu Marii Kru­kowskiej.
grudzień
Iskry wydają antologię Liryki jugosłowiańskiej w wyborze Novaka Simicia, Tanasijego Mladenovicia i Drago Šegi.

1961

styczeń
PIW wydaje zbiór opowiadań Miroslava Krležy „Świerszcz pod wodospadem” i inne opowiadania.

1962

listopad
Do Warszawy przyjeżdża Marijan Matković.
czerwiec
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza drukiem zbiór opowiadań Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne w wyborze Aliji Dukanovicia.

1963

styczeń
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wydaje powieść Vladana Desnicy Zimowe letnisko w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
czerwiec
Nasza Księgarnia ogłasza drukiem powieść Andelki Martić Piegasek w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.

1964

styczeń
Miroslav Šicel na posiedzeniu Komisji Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie w dniu 13 stycznia wygłasza referat Dzieło Mirosława Krležy.
czerwiec
Czytelnik ogłasza drukiem Antologię noweli jugosłowiańskiej w wyborze Branka Ćirlicia.
sierpień
Iskry wydają zbiór opowiadań Vjekoslava Kaleba Między dniem i nocą w tłumaczeniu Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.
wrzesień
W XIV Zjeździe ZLP bierze udział Čedo Prica.
listopad
Jako członek delegacji ZLJ przyjeżdża do Polski (3.11-19.11) Slavko Mihalić.

1965

maj
Przyjeżdża jako członek delegacji ZLJ Đuro Šnajder (5.05–19.05.).
Jure Kaštelan (niepotwierdzone) bierze udział w obchodach 100 rocznicy śmierci Adam Mickiewicza.

1966

listopad
W Zjeździe Młodych Pisarzy bierze udział Novak Simić.
* * *
Nasza Księgarnia wydaje powieści: Ivana Kušana Zagadkowy chłopiec w tłumaczeniu Da­nuty Cirlić-Straszyńskiej i Milivoja Matošca Kapitan Tornado w tłumaczeniu Haliny Kality.

1967

Przyjeżdża Miroslav Vaupotić (styczeń lub czerwiec).

1968

marzec
Czytelnik wydaje w dwóch tomach powieść Miroslava Krležy Bankiet w Blitwie w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
maj
Polskie Wydawnictwo Muzyczne publikuje Tadeusza Bairda opracowanie muzyczne wierszy Vesny Parun pt. Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun.
listopad
W Czytelniku ukazuje się zbiór opowiadań Vladana Desnicy „Wiosna w Badrovacu” i inne opowiadania w tłumaczeniu Marii Krukowskiej i Zygmunta Stoberskiego.

1969

czerwiec
Przyjeżdża Milivoj Slaviček.
sierpień
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wydaje zbiór opowiadań „Powrót”. Opowiadania jugosłowiańskie.

1970

Do Krakowa przyjeżdża Dionizije Švagelj.
Od listopada na stypendium MKiS przebywa Milivoj Slaviček.

1971

marzec
PIW wydaje zbiór opowiadań „Specjalni wysłannicy”. Opowiadania jugosłowiańskie w wyborze Aliji Dukanovicia.
październik
PIW ogłasza drukiem powieść Slobodana Novaka Mirra, kadzidło i złoto w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.
grudzień
Nasza Księgarnia publikuje opowiadania Anđelki Martić Wiosna, mama i ja w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.

1972

styczeń
Ossolineum wydaje poemat Ivana Mažuranicia Śmierć Smail-age Czengicia w tłumaczeniu Antoniego Bogusławskiego.
PIW ogłasza drukiem powieść Anđelka Vuleticia Dziewiąty cud na wschodzie w tłumaczeniu Grzegorza Łatuszyńskiego.
wrzesień
PIW publikuje powieść Antuna Šoljana Zdrajcy w tłumaczeniu Bożeny Nowak.

1973

styczeń
Czytelnik publikuje powieść Krsta Špoljara Statek czeka do jutra w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.
luty
W Gdańsku, Krakowie i w Warszawie składa wizytę jako członek delegacji ZLJ Josip Sever.
listopad
W Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazuje się powieść Petara Šegedina Dzieci boże w tłu­maczeniu Ireny Olszewskiej i Jana Wierzbickiego.

1974

lipiec
Tomislav Ketig, wiceprezes ZLJ, przyjeżdża jako członek delegacji, by podpisać umowę (1.07-7.07).
wrzesień
Milivoj Slaviček uczestniczy w Warszawskiej Jesieni Poezji (22.09-27.09). Otrzymuje dwumiesięczne stypendium MKiS, a na własny koszt przebywa w Polsce do końca marca 1975.
październik
Do Polski przyjeżdża Zvonimir Majdak.

1975

wrzesień
Na Warszawską Jesień Poezji przyjeżdża Tito Bilopavlović (20.08-26.09).
wrzesień – październik
W Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej uczestniczy Milivoj Slaviček (25.09-5.10).

1976

Krajowa Agencja Wydawnicza ogłasza drukiem opowiadanie Ivany Brlić-Mažuranić O rybaku Palunku i o morskim królu w tłumaczeniu Magdaleny Petryńskiej.

1977

maj
Ukazuje się powieść Miroslava Krležy Na krawędzi rozumu.
wrzesień
W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Goran Babić.

1978

marzec
Wydawnictwo Literackie publikuje powieść Augusta Šenoi Córka złotnika w tłumaczeniu Danieli Zdybickiej.
czerwiec
W czerwcu w Polsce przebywa Milivoj Slaviček.
Czytelnik wydaje powieść Mirka Božicia Colonnello w tłumaczeniu Marii Krukowskiej, a Wydawnictwo Łódzkie – zbiór opowiadań Miroslava Krležy Tysiąc i jedna śmierć w wyborze Jana Wierzbickiego.
wrzesień
W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Branimir Bošnjak.
listopad
Do Polski przyjeżdża Ivan Kordić.

1979

kwiecień
Przyjeżdża na koszt własny Milivoj Slaviček.
maj
W Dniach Literatury w Łodzi uczestniczy Milivoj Slaviček.
wrzesień
Na pobyt studyjny na 12 dni przyjeżdża Ernest Fišer (od 27.09.1979, zbieranie materiałów literackich).
PIW wydaje powieść Slobodana Novaka Dziennik pozapokładowy w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.
październik
W Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej uczestniczy Milivoj Slaviček.

1980

październik
Czytelnik wydaje powieść Mirka Božicia Bomba w tłumaczeniu Marii Krukowskiej, a PIW tomik wierszy Slavka Mihalicia Sen w świetle w wyborze i tłumaczeniu Juliana Kornhausera.
listopad
Jako członek delegacji ZLJ przyjeżdża Alojz Majetić. Odwiedza Kraków i Warszawę (17.11­25.11.).
* * *
Drago Putniković zostaje Kawalerem Orderu Uśmiechu.

1981

styczeń
Jako członek delegacji pisarzy przyjeżdża do Warszawy i Trójmiasta Zdravko Malić; uczest­niczy w sympozjum Literatura zaangażowana.
luty
PIW wydaje powieść Antuna Šoljana Port w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
marzec
W Wydawnictwie Morskim ukazuje się Jožy Horvata „Besa” – dziennik podróży w tłumacze­niu Jerzego Knabego.
kwiecień
Wydawnictwo Łódzkie publikuje w 2 tomach powieść Ranka Marinkovicia Cyklop w tłuma­czeniu Krystyny Bąk, a Nasza Księgarnia Babcię Katarzynę Anđelki Martić w tłumaczeniu Muriel Kordowicz.
wrzesień
W Warszawskiej Jesieni Poetyckiej uczestniczy Sonja Manojlović.
październik
Nasza Księgarnia wydaje powieść Zvonimira Milčeca My z Bukovaca w tłumaczeniu Elżbiety Kwaśniewskiej.

1982

czerwiec
W Wydawnictwie Literackim ukazuje się antologia poezji chorwackiej Wewnętrzne morze w wyborze Milivoja Slavička i pod redakcją Juliana Kornhausera.

1983

wrzesień
PIW wydaje Miroslava Krležy Ballady Pietrka Kerempuha w tłumaczeniu Aliji Dukanovicia, a Wydawnictwo Łódzkie powieść Krsta Špoljara Kłopoty z muzą w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.
listopad
W Wydawnictwie Łódzkim ukazuje się powieść Mirka Sabolovicia Miedze, które dzielą w tłu­maczeniu Marii Krukowskiej.

1984

Wydawnictwo Łódzkie ogłasza drukiem Miroslava Krležy Dzienniki i eseje w wyborze Jana Wierzbickiego.

1985

luty
W Wydawnictwie Literackim ukazuje się powieść Drago Kekanovicia Zagłada w tłumaczeniu Marii Krukowskiej.
maj
Czytelnik wydaje kronikę Julijego Benešicia Osiem lat w Warszawie w tłumaczeniu Danuty Cirlić-Straszyńskiej.
Wydawnictwo Literackie ogłasza powieść Petara Šegedina Raport z prowincji w tłumaczeniu Marii Dąbrowskiej-Partyki.
W Warszawskiej Jesieni Poezji i IV Krakowskich Dniach Literatury uczestniczy Milivoj Slaviček.

1986

 marzec
Jako członek delegacji pisarzy przyjeżdża Milivoj Slaviček (7.03-13.03); pobyt na zaproszenie MKiS. Odwiedza między innymi Kraków (9.03-10.03).
W Naszej Księgarni ukazuje się drugie wydanie Babci Katarzyny Anđelki Martić.
październik
Milivoj Slaviček uczestniczy w Warszawskiej Jesieni Poezji (22.10-27.10).

1987

maj
Czytelnik publikuje drugie wydanie powieści Miroslava Krležy Bankiet w Blitwie.
sierpień
Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazuje się powieść Krsta Špoljara Czas i pajęczyna w tłumaczeniu Hanny Kirchner.
listopad
W Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu uczestniczy Jelušić Božica.
grudzień
Na pobyt studyjny przyjeżdża Zdravko Malić (zbiera materiały jako redaktor czasopisma literackiego, 4.12-11.12).
Iskry wydają opowiadania Zvonimira Furtingera Rozprawa precedensowa w tłumaczeniu Elżbiety Kwaśniewskiej, a Nasza Księgarnia powieść Ivicy Ivanaca Maturzyści w tłumaczeniu Marty Osmólskiej.

1988

W Warszawskiej Jesieni Poezji uczestniczy Sead Begović.
Na pobyt studyjny przyjeżdża Reinhofer Vladimir.
W Wydawnictwie Literackim ukazuje się powieść Ranka Marinkovicia Wspólna kąpiel w tłumaczeniu Bogumiły Gnypowej, a w Wydawnictwie Łódzkim – Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego w wyborze Ognjena Lakicievicia.

1989

PIW wydaje antologię Dubrownicka poezja miłosna w wyborze Joanny Rapackiej.