Kalendarium wystaw

 

Dane pochodzą z kwerendy czasopism („Życie Literackie”, „Kulturni život“, „Bilten Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu-kulturnu i tehničku saradnju”), kwerendy „Rocznika CBWA”, kwerendy dokumentów w archiwach (Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Jugosławii, Chorwackie Archiwum Państwowe), katalogów wystaw.

1948

marzec – maj
Odbywa się wystawa Sztuka narodów Jugosławii XIX i XX wieku. W Warszawie w Muzeum Narodowym (8.03.–8.04.) wystawę obejrzało 39 800 zwiedzających (32 004 indywidualnie, 7 896 grupowo). W Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (25.04.–17.05.) – 10 304 zwiedzających.

1955

listopad – grudzień
Odbywa się Wystawa współczesnej grafiki jugosłowiańskiej. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zaprezentowano około 100 prac artystów ze wszystkich ośrodków FLRJ; chorwaccy autorzy: Kosta Angeli Radovani, Vesna Borčić, Marijan Detoni, Sergije Glumac, Zdenko Gradis, Branka Korelić-Ivančić, Albert Kinert, Anka Krizmanić, Nikola Reiser, Josip Restek.

1957

maj – sierpień
Odbywa się wystawa Jugosłowiańska sztuka współczesna. Malarstwo – Rzeźba. W dniach od 13 maja do 2 czerwca w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie obejrzało ją 26 025 zwiedzających.  Zaprezentowano 96 eksponatów (68 obrazów, 28 rzeźb). Chorwaccy artyści biorący udział w wystawie to: Oton Gliha, Dušan Džamonja, Krste Hegedušić, Kosta Angeli Radovani, Vojin Bakić, Ksenija Kantoci, Antun Motika, Edo Murtić, Oton Postružnik, Miljenko Stančić, Marino Tartaglia. Ponadto wystawę pokazywano w ramach X Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie w dniach od 15 czerwca do 21 lipca oraz w Poznaniu w Muzeum Narodowym w dniach od 21 lipca do 16 sierpnia.
czerwiec
Na XXVI Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywa się wystawa książek, na której wystawcy prezentują około 600 publikacji z zakresu: literatury, nauki, techniki i turystki.

1958

sierpień – listopad
W kilku miastach Śląska odbywa się Wystawa fotografiki jugosłowiańskiej. Chorwaccy autorzy zdjęć to: Ladislav Benko, Tošo Dabac, Igor Emili, Branko Gavrin, Mladen Grčević, Aleksandar Kukec, Ivan Medar, Zlata Laura Mizner, Andreja Orlić, Milan Pavić, Drago Rendulić, Ante Roca, Fernando Soprano, Zdenko Sila, Zlatko Šurjak, Marijan Szabo, Nikola Vučemilović, Zlatko Zrnec, Vilko Zuber. (Oddział CBWA w Katowicach, 7.08.–21.09.1958, 76 wystawców, 200 eksponatów, frekwencja 3 122; Sosnowiec CBWA, 28.09.–22.10.1958, 46 wystawców, 89 eksponatów, frekwencja 1 046; Racibórz, Muzeum, 16.10.–8.11.1958, 52 wystawców, 113 eksponatów, frekwencja 616.

1959

styczeń – luty
W dniach 29 styczeń 22 luty w Zachęcie odbywa się Wystawa jugosłowiańskiej sztuki użytkowej, na której 122 wystawców zaprezentowało ok. 700 eksponatów, 132 autorów, 67 z nich pochodziło z Zagrzebia (architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ceramika, porcelana, szkło, grafika, malarstwo, scenografia, kostiumy, fotografie, tkaniny, konfekcja). Wystawę obejrzało 7 457[1] zwiedzających.
sierpień – wrzesień
Galeria Sztuk Pięknych w Rijece przygotowała Wystawę „prymitywów“ artystów jugosłowiańskich. Składała się z 76 eksponatów (63 obrazów, 13 rzeźb). Chorwaccy artyści to: Eugen Buktenica, Ivan Generalić, Petar Smajić, Mirko Virius, Matija Skurjeni. W Zachęcie (10.07.–2.08.) wystawę obejrzało 2 225 zwiedzających, w Sopocie (22.08.–13.09) – 6 629.

1964

październik – listopad
Odbywa się wystawa Współczesna sztuka Jugosławii. Malarstwo. Rzeźba, przygotowana przez Galerię Nowoczesną (Moderna galerija) z Rijeki. Pokazano 57 eksponatów: 38 obrazów, 19 rzeźb. Uwzględnieni chorwaccy autorzy to: Boris Dogan, Francina Dolenec, Miljenko Horvat, Ljubo Ivančić, Vasilije Jordan, Ferdinand Kulmer, Antun Motika, Edo Murtić, Zlatko Prica, Nikola Reiser, Šime Vulas. Wystawę prezentowano na XVII Festiwalu Sztuk Plastycznych w BWA w Sopocie (5.09.–4.10, frekwencja 7 993) oraz w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (7–29.11, frekwencja  6 880).

1966

styczeń
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbywa się wystawa Sztuka jugosłowiańska w latach walki wyzwoleńczej 1941–1945.
lipiec
W Warszawie w I Międzynarodowym Biennale Plakatu bierze udział Aleksandar Srnec, który przedstawia plakat do spektaklu Luigi Pirandella Sześć postaci w poszukiwaniu autora oraz krytyk sztuki Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, który uczestniczy w towarzyszącym MBP sympozjum naukowym na temat Obraz w środowisku urbanistycznym.
wrzesień
Na I Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie nagrodę równorzędną otrzymuje Virgilije Nevjestić. Ponadto w imprezie biorą udział: Marijan Detoni, Ante Kuduz, Vladimir Makuć, Alfred Pal, Frane Par, Ivan Picelj, Nikola Reiser, Miroslav Šutej.
W III Międzynarodowej Wystawie Fotografii Artystycznej (Warszawa, Zachęta, 5.09.–25.09. frekwencja 15 825; 14.12.1966–8.01.1967, Łódź, OPS, frekwencja 535; 4–22.02.1967, Kraków, Pawilon wystawowy BWA, frekwencja 7 808)  bierze udział Ante Roca.

1967

sierpień
W BWA w Bydgoszczy (15.08.–27.08.1967, frekwencja 5 100, wcześniej w Warszawie w Klubie Oficerskim Domu Wojska Polskiego) odbywa się wystawa Wojna wyzwoleńcza narodów Jugosławii w twórczości plastyków jugosłowiańskich. Zaprezentowano 57 eksponatów (27 obrazów, 16 grafików, 14 rzeźb). Wśród chorwackich artystów znaleźli się: Francina Dolenec, Ivan Generalić, Ante Gržetić, Krste Hegedušić, Petar Jakelić, Vasilije Jordan, Franjo Kršinić, Fedor Ličina, Vanja Radauš, Franjo Mraz, Tomislav Ostoja, Miljenko Stančić, Frano Šimunović.
listopad
W Muzeum Lenina w Warszawie (7.11.–27.11., frekwencja 10 482) odbywa się wystawa Międzynarodowy plakat rewolucyjny 1917–1967. Jugosławię reprezentują prace pochodzące z zagrzebskiego Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji (Muzej revolucije naroda Hrvatske – Zagreb) Nikoli Kečanina, Vlado Kristla, Edo Murticia.

1968

W II Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w Zachęcie uczestniczy Boris Bućan, Juraj Dobrović.
W II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczy Vergilije Nevjestić.

1969

marzec
W Krakowie odbywa się indywidualna wystawa Miroslava Šuteja Wystawa grafiki i collage’u (Galeria Pryzmat, ZPAP Kraków).
maj – czerwiec
W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się wystawa fotogramów Stefana Deptuszewskiego Jugosławia. Kraj, ludzie, zabytki.

1970

czerwiec – sierpień
W Warszawie w III Międzynarodowym Biennale Plakatu uczestniczą: Ivan Antolčić, Boris Bućan, Branko Bunić, Boris Dogan.
lipiec – sierpień
W I Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej w Sopocie (BWA, 18.07.–23.08.1970) uczestniczą: Šime Balen, Božena Štih-Balen, Nada Degel, Milan Kićin, Zlata Radej, Antun Rohaček, Ljerka Šarić-Jovan (otrzymała medal honorowy), Stella Skopal, Vera Vidmar.
maj – sierpień
W III Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą Petar Jakelić, Vergilije Nevjestić, Miroslav Šutej.
czerwiec – lipiec
W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (4.06–30.06.) oraz w BWA w Krakowie (lipiec) odbywa się wystawa Jugosławia dzisiaj.

1972

czerwiec
W IV Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w Zachęcie uczestniczą: Boris Bućan, Branko Bunić, Dalibor Martinis, Danica Petrović.
Na IV Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie III nagrodę otrzymuje Miroslav Šutej. Ponadto w imprezie uczestniczą: Zvonimir Balog, Petar Jakelić, Ivan Kuduz.

1973

styczeń – marzec
W Cieszynie odbywa się wystawa: Jugosłowiańscy malarze naiwni, 18.01.-16.03.1973.
W Sopocie w II Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Tworzywo ceramiczne w sztuce współ­czesnej uczestniczą: Bożena Stih-Balen, Nada Degel, Ana Hutinec, Dika Kaleb-Culić, Milan Kićin, Vladimir Kucina, Ljerka Njers, Dragica Perhac, Zlata Radej.

1974

grudzień 1974 – styczeń 1975
W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się Wystawa masek ludowych Chorwacji, przygotowana przez Muzeum Etnograficzne w Zagrzebiu (Etnografski muzej Zagreb).
W Warszawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbywa się wystawa Jugosłowiańskie wzornictwo przemysłowe (16.12.1974-12.01.1975); na wystawie znalazły się produkty chorwackich zakładów: Prvomajska, Rade Končar; w kategorii grafika użytkowa: Kompleksowy projekt grafiki firmowej: Radio Televizija Zagreb, autor symbolu Joze Brumer, kierownik Matko Meštrović, nadzór fachowy Fedor Kritovac, realizacja Zespół CIO-RTZ i inni współpracownicy.
***
Na V Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w kategorii plakatu reklamowego III nagrodę otrzymuje Boris Bućan, ponadto uczestniczą: Ivan Antolčić, Boris Bućan, Dalibor Martinis, Sanja Iveković.
W V Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą: Ivan Kuduz, Ante Kuduz, Edo Murtić, Ljerka Šibenik, Miroslav Šutej.

1976

czerwiec
Na VI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie wyróżnienie honorowe Międzyna­rodowy Dzień Oszczędzania otrzymuje Ivan Lacković Croata. Ponadto w MBP biorą udział: Mihajlo Arsovski, Željko Borčić, Stjepan Brčić, Boris Bućan, Slavko Henigsman, Ratko Petrić, Toni Politeo, Petar Šalić, Gorki Žuvela. Ewa i Wiesław Strebejkowie prezentują plakat wyko­nany dla Lubuskiego Teatru do Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana.

1977

sierpień – wrzesień
W Salonie Sztuki w Sopocie można oglądać wystawę sarajewskiej Grupy »4S«. Jednym z 4 artystów jest Ivica Šiško.
październik – listopad
W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się wystawa Ludowe ozdoby i klejnoty Chor­wacji.

1978

czerwiec – lipiec
W VII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1.06.1978 – 20.08.1978) biorą udział: Stjepan Brčić, Boris Bućan, Ivan Lacković Croata, Toni Politeo, Anton Vegar.

1980

październik 1980 – luty 1981
Odbywa się indywidualna wystawa malarstwa Joska Baicy. Eksponowana jest w Warszawie (24.10-10.11), Jastrzębiu-Zdroju (15.11-10.12), Toruniu (20.12.1980-10.01.1981) i w Białymstoku (25.01.-20.02.1981).
***
Na VIII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie II nagrodę w kategorii plakaty reklamowe otrzymują Rajna Buzić-Ljubičić i Boris Ljubičić. W biennale uczestniczy także Boris Bućan.
W VIII Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą: Ivan Lacković, Ljubomir Stahov, Miroslav Šutej.

1981

listopad 1981 – styczeń 1982
Odbywa się wystawa Nowe kierunki w sztuce jugosłowiańskiej lat siedemdziesiątych / Nove pojave u jugoslovenskoj umetnosti sedamdesetih godina, przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Belgradzie (Muzej savremene umetnosti, Beograd). Eksponowana jest we Wrocławiu (BWA, Galeria Awangarda, listopad). Planowane otwarcie w Warszawie w Zachę­cie miało nastąpić 16 grudnia. Wystawę otwarto 6 stycznia 1982 roku; zaprezentowano 140 eksponatów autorstwa 60 artystów.
czerwiecwrzesień
W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie odbywa się wystawa Sztuka Chorwacji w walce narodowowyzwoleńczej 1941-1945. Rysunek. Grafika, przygoto­wana przez Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji w Zagrzebiu. Na wystawie można oglą­dać 255 dzieł autorstwa 35 artystów, między innymi: Antuna Augustinčicia, Petara Šimagi Šumskiego, Frana Šimunovicia, Eda Murticia, Đura Tiljaka, Oskara Hermana, Ivego Čaćego.

1982

czerwiecsierpień
W Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi (1.06-30.06) i w Galerii BWA Arsenał w Poznaniu (14.07-22.08) odbywa się wystawa Młoda sztuka jugosłowiańska / Mlada jugoslovenska umjetnost przygotowana przez Galerię Nowoczesną (Moderna galerija) z Rijeki. Można na niej oglądać prace 79 autorów: 65 obrazów i 34 rzeźby. Prezentowani chorwaccy artyści to: Petar Barišić, Breda Beban, Nedjeljko Čubek, Mijo Demović, Slavomir Drinković, Jadranka Fatur, Dragutin Grgas, Nina Ivančić, Ljubomir Karina, Branko Kelčec, Kuzma Kovačić, Vatroslav Kuliš, Željko Lapuh, Zdravko Milić, Ksenija Mogin, Franjo Molnar, Marija Muljević, Jurica Puhalović, Velebit Restović, Vitomir Rizner, Ivan Stančić, Željko Subić, Boris Švaljek, Bojana Švertasek, Branka Uzur.

1984

czerwiec – sierpień
W Muzeum Mazowieckim w Płocku (29.06-26.08) odbywa się wystawa Ubiory w okresie secesji w Chorwacji przygotowana przez Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Za­grzebiu (Muzej za umjetnost i obrt). Liczy 95 eksponatów; wystawę zwiedza 10 288 osób.
* * *
W IX/X Międzynarodowym Biennale Plakatu biorą udział: Boris Bućan, Rajna Buzić-Ljubičić, Gorki Žuvela.
W X Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie biorą udział: Josip Butković, Vjenceslav Richter.

1985

lipiec
W Gdyni odbywa się wystawa Listovi (14.07-20.07) przygotowana przez Chorwackie Stowa­rzyszenie Artystów Plastyków (Hrvatsko drustvo likovnih umjetnika) z Rijeki. Eksponowani artyści to: Ivan Blažević, Emil Bobanović-Čolić, Sonja Braović, Mate Čvrljak, Anton Depope, Mihovil Depope, Dražen Filipović, Slavko Greko, Antun Maller, Ivo Kalina, Zvonimir Kamenar, Ivan Kinkela, Branka Marčeta, Marijan Mavrić, Zdravko Milić, Miomir Milošević, Mladen Milotić, Ksenija Mogin, Franjo Molnar, Zvonimir Pliskovac, Vojo Rodoičić, Mate Solis, Mauro Stipanov, Ermano Stell, Miljenka Šepić, Antun Žunić.

1986

wrzesień – październik
W Muzeum Sztuki w Łodzi (23.09-23.10) i w Muzeum Narodowym w Krakowie (listopad) odbywa się wystawa Konstruktywizm w Jugosławii – „Zenit” i jego krąg 1921-1926 przygotowana przez Muzeum Narodowe w Belgradzie (Narodni muzej u Beogradu). Chorwację reprezentują: Josip Seissel (pseud. Jo Klek), Vjera Biller, Vilko Gecan.
czerwiec – lipiec
W XI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie uczestniczą: Boris Ljubičić, Predrag Spasojević.
* * *
W XI Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie uczestniczą Dubravka Babić, Josip Butković, Vjenceslav Richter, Miroslav Šutej.

1988

W XII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie uczestniczy Boris Ljubičić.

[1] Dane pochodzą z rocznika CBWA, w teczce z wystawy, która znajduje się w Galerii Narodowej podano liczbę 13 119 zwiedzających.