Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego

Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego / Antologija savremene jugoslovenske drame. Oprac. Ognjen Lakićević. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1988. [Wstęp. Od Hamleta do Fausta. Tłum. Katarzyna Jóźwiak-Dragović, s. 5–35; Bohdan Drozdowski: Posłowie, nakład 1 650 + 350]

Brešan Ivo: Przedstawienie „Hamleta“ we wsi Głucha Dolna / Predstava „Hamleta” u selu Mrduša Donja. Tłum. Stanisław Kaszyński. T. 1, s. 37–111.

Šnajder Slobodan: Chorwacki Faust / Hrvatski Faust. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. T. 2, s. 379–489.

LM