Marin Držić

Marin Držić (1508?-1567), nazywany chorwackim Szekspirem renesansowy dramatopisarz i poeta, w Polsce znany jako autor komedii Dundo Maroje granej w latach 1958-1980 w siedmiu  polskich teatrach w adaptacji Marka Foteza. Utwór ten doczekał się również swojej wersji radiowej i telewizyjnej. Drukiem ukazały się tylko fragment dramatu Tirena oraz wiersz Piękny kwiat młodości/ Cvit liepe mladostiw antologii Dubrownicka poezja miłosna (1989). Polską i światową znawczynią twórczości Marina Držicia była Joanna Rapacka, autorka rozprawy Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej (1984) oraz redaktorka wspomnianej antologii.

Zobacz także zakładkę: Teatr / Autorzy / A-M / Marin Držić:

http://www.croatica.us.edu.pl/pl/t-e-a-t-r/autorzy/a-m/marin-drzic-pl/dundo-maroje-albo-rzymska-kurtyzana/

oraz artykuł o recepcji M.D. w Polsce:

Marin Držić w Polsce

Opublikowane tłumaczenia (w porządku chronologicznym):

 1. Držić Marin: Jak miło na wzgórza/ Slatko ti’ e, bož moj[fragm. dramatu Tirena, akt 1., sc. 2.]. Tłum. J. Litwiniuk.  W: Dubrownicka poezja miłosna. Wybór i wstęp J. Rapacka. Warszawa, PIW, 1989, s. 74.
 2. Držić Marin: Piękny kwiat młodości/ Cvit liepe mladostiTłum. Z. Bieńkowski. W: Dubrownicka…, s. 73.

Publikacje o M. Držiciu (w porządku chronologicznym):

 1. Kalita Halina: Wśród pisarzy jugosłowiańskich. „Radio i Świat” 1956, nr 48, s. 3.
 2. Jędrzejewicz Jerzy: Słowiańska komedia renesansowa w Teatrze Zagłębia. „Teatr” 1958, nr. 14, s. 6.
 3. Polanica Stefan: Amory signora Marino. „Słowo Powszechne” 1958, nr 121, s. 6.
 4. Proszkowski Leszek: Do zobaczenia Melpomeno! „Gwarek” 1958, nr 23, s. 3.
 5. Stoberski Zygmunt: Marin Držić w Polskim Radiu. „Radio i Telewizja” 1958, nr 19, s. 20.
 6. Surówka D.: „Dziennik Zachodni” 1958, nr 64, s. 4.
 7. Zagórski Jerzy: Tragedie aktorek. „Kurier Polski” 1958, nr 147, s. 4.
 8. Prasa jugosłowiańska o wystawieniu sztuki Držicia w Polsce. „Teatr” 1958, nr 24, s. 23.
 9.  „Teatr i Film” 1958, nr 8, s. 2.
 10. Charnicki J.: Jugosłowiański Teatr Dramatyczny na polskich scenach. „Kultura i Życie” 1959, nr 19, s. 1.
 11. Eberhardt Konrad: Szkoła aktorskiej zabawy. „Ekran” 1959, nr 22, s. 10.
 12. Greń Zygmunt: Szekspir z Belgradu i Dalmacja z Szekspira. „Życie Literackie“ 1959, nr 21, s. 3.
 13. Jordan Feliks: „Rzymska kurtyzana” – Drżicia w Teatrze Polskim. „Kurier Szczeciński” 1959, nr 8, s. 6.
 14. Karczewska-Markiewicz Zofia: Spotkanie z teatrem jugosłowiańskim. „Dundo Maroje” i „Król Lir”. „Życie Warszawy” 1959, nr 114, s. 8.
 15. Kelera Józef: Teatr z Belgradu (Dundo Maroje). „Odra” 1959, nr 23, s. 7 i 11.
 16. Messer Emanuel: „Rzymska kurtyzana”. „Głos Szczeciński” 1959, nr 12, s. 5.
 17. Morawska Hanna: „Rzymska kurtyzana” – Drżica w Teatrze Polskim. „Głos Szczeciński” 1959, nr 6, s. 3.
 18. Natanson Wojciech: Goście jugosłowiańscy. „Teatr” 1959, nr 12, s. 12, 13.
 19. Prorok Leszek: Farsa bajecznie kolorowa. „Odra” 1959, nr 8, s. 3.
 20.  „Teatr” 1959, nr 4, s. 27.
 21. Treugutt Stefan: Jugoslavensko dramsko pozorište. „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 10–11.
 22. Szydłowski Roman: Dubrownicka komedia na warszawskiej scenie. „Trybuna Ludu” 1959, nr. 129, s. 4.
 23. Jędrzejczyk Olgierd: Nowohucka i jugosłowiańska komedia dell’arte. „Teatr” 1960, nr 8, s. 22.
 24. Kudliński Tadeusz: Plaut z Dubrownika. „Dziennik Polski” 1960, nr 71, s. 3.
 25. Flaszen Ludwik: B.tyt. „Echo Krakowa” 1960, nr 71, s 3.
 26. Żmij Danuta: Zapiski z festiwali. „Dialog“ 1961, nr 9, s. 167–169.
 27. Fornalczyk Feliks: Zabawa w teatr. „Głos Wielkopolski” 1963, nr. 97, s. 3.
 28. „Życie Literackie“ 1963, nr 37, s. 2.
 29. [Gombač Branko]: Wywiad z reżyserem. „Gazeta Poznańska” 1964, nr 132, s. 3.
 30. Ad [Alija Dukanović]: Jugosławia. „Twórczość“ 1967, nr 12, s. 146–147.
 31. Stoberski Zygmunt: Kartka z Dubrownika. „Życie Literackie“ 1967, nr 44, s. 3.
 32. Hausbrandt Andrzej: Pjesnik – Marin Držić. „Kultura i Ty” 1967, nr 12, s. 43–48.
 33. Stoberski Zygmunt: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Marinowi Držiciowi (z okazji 400–lecia jego śmierci). „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 3, s. 184–187.
 34.  „Teatr”, nr 20, s. 27.
 35. Surówka Bolesław: „Dziennik Zachodni” 1971, nr 268, s. 2. „Dziennik Zachodni” 1971, nr 270, s. 3.
 36. Wojtczak Bogdan: „Dundo Maroje”. „Kurier Szczeciński” 1972, nr 67, s. 4–5.
 37. Wróblewski Andrzej: Drzić Marian. „Scena” 1972, nr 8, s. 30.
 38. Wrzos Z.: Odkurzanie nieskuteczne. „Głos Szczeciński” 1972, nr 47, s. 3.
 39. Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich. Red. J. Magnuszewski. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973, s. 99–102. (autorka hasła Joanna Rapacka)
 40. Hausbrandt Andrzej: Dubrownicka trylogia Marijana Matkovića. „Życie Literackie“ 1974, nr 37, s. 6 i 15.
 41. Rapacka Joanna: Pisarze wczesnego renesansu chorwackiego wobec tradycji europejskiego średniowiecza. (Tezy). „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 5, s. 127–130.
 42. Paro Georgij: Dubrovnik i przestrzeń sceniczna. Tłum. E. Kwaśniewska. „Dialog“ 1979, nr 8, s. 99–100.
 43. Pašić Feliks: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii. Tłum. A. Wojda. „Dialog“ 1979, nr 8, s. 83–91.
 44. Djc [Ćirlić Dorota Jovanka]: Wszędzie dzieci, wszystko dla dzieci. „Dialog“ 1979, nr 11, s. 168–169.
 45. Teatr. „Życie Literackie“ 1980, nr 45, s. 18 [o Rzymskiej kurtyzanie wystawionej przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu]; [B.a.] W repertuarze. „Teatr” 1980, nr 24, s. 26; „Scena” LVIII. 1980. II. 40.
 46. Wysińska Elżbieta: Dwugłos z Nowego Sadu. „Dialog“ 1982, nr 5. 163–164.
 47. Rapacka Joanna: Między tekstem a biografią. Na marginesie nowego wydania dzieł zebranych Marina Držicia. „Pamiętnik Słowiański“ 1981 [1982], T. 31, s. 186–194.
 48. Rapacka Joanna: Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej. Warszawa, Wydawnictwo UW, 1984, s. 99.

LM