Mato Lovrak

MATO LOVRAK (1899-1974), autor powieści i opowiadań dla dzieci; jego powieść Dzieci Wielkej Wsi to pierwsza opublikowana w Polsce po II wojnie światowej książka chorwackiego autora; projekt zrealizowano w maju, tuż przed rezolucją Kominformu (ogłoszona 28 czerwca 1948 r.), oznaczającą zerwanie wszelkich, w tym kulturalnych kontaktów z Jugosławią. Utwór znany jest również pod tytułem Pociąg w śniegu / Vlak u snijegu. W 1976 roku na motywach powieści nakręcono film w reżyserii Matego Relji. Pociąg w śniegu wszedł na ekrany polskich kin w 1978 r.

Opublikowane tłumaczenia (w porządku chronologicznym):

  1. Lovrak Mato: Dzieci Wielkiej Wsi. „Głos Wielkopolski”. „Świat” [ilustrowany dodatek tygodniowy] 1948, nr 28, s. 3.
  2. Lovrak Mato: Dzieci Wielkiej Wsi / Djeca Velikog sela. Tłum. Stanisław Papierkowski. Warszawa, Czytelnik, 1948. [s. 100 [3], b.d. o nakładzie, proza]
  3. Lovrak Mato: Dzieci Wielkiej Wsi / Djeca Velikog sela. Tłum. autoryz. Stanisław Papierkowski. Wyd. 2. Warszawa, Czytelnik, 1949.  [s. 100 [3], b.d. o nakładzie, proza]

Publikacje o M. Lovraku (w porządku chronologicznym):

  1. [B.a.] Co czytać. „Głos Wielkopolski”. „Świat” [ilustrowany dodatek tygodniowy] 1948, nr 28, s. 3. [Rec. Dzieci Wielkiej Wsi].
  2. Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. K. Kuliczkowska. B. Tylicka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 165. [Oprac. E. Kwaśniewska].