Jure Kaštelan

Jure Kaštelan (1919-1990), poeta, tłumacz z czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, wykładowca akademicki. Na język polski tłumaczony między innymi przez przez Annę Kamieńską i Artura Międzyrzeckiego.

KSIĄŻKI

Liryka jugosłowiańska. Wybór T. Mladenović, N. Simić, D. Šega. Red. Z. Stoberski. Wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa, Iskry, 1960.

Chorzy na tyfus (1 i 4) / Tifusari (1 i 4), s. 87–88.
Krew i wiatr / Krv i bura, s. 84.
Lament kamienia / Jadikovka kamena, s. 86.
Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. A. Międzyrzecki, s. 85.

„Wewnętrzne morze”. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. Wybór, przedmowa i noty o autorach M. Slaviček. Red. J. Kornhauser. Tłum. przedmowy i not o autorach B. Gnypowa. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982.

Jezioro w Zelengorze / Jezero u Zelengori, s. 285.
Jeździec / Konjanik, s. 277.
Koń bez jeźdźca / Konjić bez konjika, s. 283.
Krew i wiatr / Krv i bura, s. 278.
Lament kamienia / Jadikovka kamena, s. 286.
Przedwieczerz; kwiecień 1939 / Predvečerje u travnju 1939., s. 276.
Sen w kamieniu / San u kamenu, s. 284.
Tyfusowi / Tifusari. Tłum. A. Kamieńska, s. 279–282.

Liryka chorwacka XX wieku. Wybór i przekład E. F. Zych. Kraków, Nakład własny, 2002.

Bezimeni / Bezimienny, s. 76.
Lasta / Jaskółki, s. 77—78.
San u kamenu / Sen w kamieniu, s. 75.
Uspavanka vremena / Kołysanka czasu, s. 79.

W skwarze słońca, w chłodzie nocy. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. Wybór, przekład, wstęp i noty G. Łatuszyński. Warszawa, Agawa, 2011.

Bezimeni / Bezimienny, s. 218.
Jadikovka kamena / Lament kamienia, s. 219.
Krv i bura / Krew i wiatr, s. 221.
Pjesme koje nisam napisao / Wiersze których nie napisałem, s. 223. Predosjećaj jeseni na velegradskom pločniku / Przeczucie jesieni na wielkomiejskim chodniku, s. 212.
Rasprodaja / Wyprzedaż, s. 222.
Tifusari / Tyfuśnicy, s. 213—217.
Vražda / Morderstwo, s. 220

CZASOPISMA

Maszty / Jarboli. Tłum. A. Dukanović. „Nowa Kultura” 1955, nr 49, s. 8.

Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. A. Międzyrzecki. „Horyzonty” 1956, nr 11, s. 6; także w: „Nowa Kultura” 1956, nr 48, s. 3; Niezwyciężona forteca / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. A. Międzyrzecki. „Żołnierz Wolności” 1957, nr 283, s. 4.

Salut et fraternité / Salut et fraternité. Tłum. Z. Stoberski. „Orka” 1957, nr 26, s. 2.

Chorzy na tyfus / Tifusari. Tłum. A. Międzyrzecki. „Nowa Kultura” 1959, nr 22, s. 12.

Spotkania / Susreti. Tłum. A. Piotrowski. „Życie i Myśl” 1960, nr 3/4, s. 88.

Puste przestrzenie / Pusti prostori. Tłum. Z. Stoberski. „Życie Literackie” 1964, nr 26, s. 6.

Tramwaj pragnień i przyzwyczajeń / Tramvaj želja i navika. Tłum. M. Krukowska. „Wiatraki” [dodatek literacki do „Faktów i Myśli”] 1965, nr 20, s. 1.

Twierdza, która się nie poddaje / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. E. Płaczek. „Poezja” 1971, nr 1, s. 76.

Kołysanka noży / Uspavanka noževa. Tłum. s. Grochowiak, s. 26. Sen o kamieniu / San u kamenu. Tłum. E. Zych, s. 26. Strach i ptaki / Strah i ptice. Tłum. A. Dukanović, s. 27. Twierdza, która się nie poddaje / Tvrđava koja se ne predaje. Tłum. A. Dukanović. „Poezja” 1975, nr 2, s. 27.

Dzikie oko / Divlje oko. Tłum. J. Pomorska. „Nowy Wyraz” 1979, nr 6, s. 128.

Kołysanka czasu / Uspavanka vremena. Tłum. E. Zych. „Fakty” 1984, nr 33, s. 9.