Śmierć Smail-agi Czengicia

Mažuranić Ivan: Śmierć Smailagi Czengicia / Smrt Smailage Čengijića. Tłum. Antoni Bogusławski. Red. Janusz Magnuszewski. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. [s. LII, 49 [2], nakład 2 300 + 200, poezja]