Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne

Bar „Titanic”. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne. Wybór i wstęp A. Dukanović. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 1962. [s. 361 [2], nakład 8 000, proza]

Desnica Vladan: Przed świtem / Pred zoru. Tłum. Z. Stoberski, s. 273–284.

Dončević Ivan: Zdarzenie w autobusie / Događaj u autobusu. Tłum. A. Dukanović, s. 295–306.

Kaleb Vjekoslav: I wół także płakał / I suze vola. Tłum. M. Krukowska, s. 239–260.

Krleža Miroslav: Sen o księżniczce / Domobran Jambrek. Tłum. A. Dukanović, s. 11–43.

Marinković Ranko: Oko opatrzności / Oko božije. Tłum. M. Krukowska, s. 315–336.

Nazor Vladimir: W starym zamku / U zamku Ostrošcu. Tłum. A. Dukanović, s. 215–225.