1974-1989 – coraz mniej Jugosławii, coraz więcej Chorwacji

Ostatnia reforma ustrojowa Jugosławii, związana z uchwaleniem nowej Konstytucji w 1974 roku, doprowadziła do wykształcenia dualistycznego systemu, w którym odpowiedzialność za część sfer życia społecznego została przeniesiona na republiki. Jedną z tych sfer stała się kultura. Polityka nadal odgrywała w niej kluczową rolę, a funkcję patrona pełniło w obu krajach państwo, w zgodzie z przyjętą ideologią oraz postrzeganiem polityki i kultury jako sfer sobie bliskich.