1948 – Sztuka narodów Jugosławii XIX i XX wieku

W okresie od marca do maja 1948 r. odbywa się wystawa Sztuka narodów Jugosławii XIX i XX wieku. Autorem wyboru był Miroslav Krleža. Najpierw gości w Warszawie w Muzeum Narodowym (8.03–8.04, 39 800 zwiedzających, 32 004 indywidualnie, 7 896 grupowo), a następnie w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (25.04–17.05, 10 304 zwiedzających). Największym uznaniem recenzentów wystawy, co znajduje swoje potwierdzenie także w dokumentach ambasady, której pracownicy referowali rozmowy z przedstawicielami środowiska sztuki, cieszyły się prace Ivana Meštrovicia.