1966 – Sztuka jugosłowiańska w latach walki wyzwoleńczej 1941–1945

W Warszawie w styczniu 1966 r. w Pałacu Kultury i Nauki można oglądać wystawę Sztuka jugosłowiańska w latach walki wyzwoleńczej 1941–1945.