1967 – Wojna wyzwoleńcza narodów Jugosławii w twórczości plastyków jugosłowiańskich

W BWA w Bydgoszczy (15.08–27.08.1967, frekwencja 5 100 osób, wcześniej w Warszawie w Klubie Oficerskim Domu Wojska Polskiego) sierpniu 1967 r. odbywa się wystawa Wojna wyzwoleńcza narodów Jugosławii w twórczości plastyków jugosłowiańskich. Zaprezentowano 57 eksponatów (27 obrazów, 16 grafik, 14 rzeźb). Wśród chorwackich artystów znaleźli się: Francina Dolenec, Ivan Generalić, Ante Gržetić, Krste Hegedušić, Petar Jakelić, Vasilije Jordan, Franjo Kršinić, Fedor Ličina, Vanja Radauš, Franjo Mraz, Tomislav Ostoja, Miljenko Stančić, Frano Šimunović.