1955 – Wystawa współczesnej grafiki jugosłowiańskiej

W listopadzie i grudniu 1955 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie trwa Wystawa współczesnej grafiki jugosłowiańskiej z około 100 pracami artystów ze wszystkich ośrodków FLRJ; wśród chorwackich autorów znaleźli się: Kosta Angeli Radovani, Vesna Borčić, Marijan Detoni, Sergije Glumac, Zdenko Gradis, Branka Korelić-Ivančić, Albert Kinert, Anka Krizmanić, Nikola Reiser, Josip Restek.