1981 – Sztuka Chorwacji w walce narodowowyzwoleńczej 1941–1945. Rysunek. Grafika

W okresie od czerwca do września 1981 r.  w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie odbywa się wystawa Sztuka Chorwacji w walce narodowowyzwoleńczej 1941–1945. Rysunek. Grafika przygotowana przez Muzeum Rewolucji Narodów Chorwacji w Zagrzebiu. Na wystawie można oglądać 255 dzieł autorstwa 35 artystów, między innymi: Antuna Augustinčicia, Petara Šimagi Šumskiego, Franja Šimunovicia, Eda Murticia, Đura Tiljaka, Oskara Hermana, Ive Čaćego.