T E A T R

Dane na temat realizacji teatralnych pochodzą z kwerendy „Almanachu Sceny Polskiej”, wortalu teatralnego e-teatr.pl, „Życia Literackiego”, dokumentów w Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.