Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym

Ivo Brešan: Uroczysty bankiet w zakładzie pogrzebowym / Svečana večera u pogrebnom poduzeću. Tłumaczenie Stanisław Kaszyński.

Teatr Nowy. Duża Sala. Łódź. Światowa prapremiera 25.05.1980. Reż. Wojciech Pilarski. [17 przedstawień, 5 203 widzów; 67 przedstawień, 26 549 widzów]