Miro Gavran

Dziuba Jolanta: „Odczytywanie Gavrana” – o recepcji dramaturgii Mira Gavrana w Polsce. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2009, nr 6, s. 155-164. Czytaj