Morderstwo na scenie / Manekin z teatru Arena

Tito Strozzi: Morderstwo na scenie / Umorstvo na pozornici. Tłumaczenie Zygmunt Stoberski.

Teatr im. Juliusza Osterwy. Scena Duża. Lublin. Polska prapremiera 02.07.1963. Reżyseria Eleonora Ossowska. [19 przedstawień 7 825 widzów]

Teatr Rozmaitości. Kraków. Premiera 11.01.1964. Reżyseria Ewa Stojowska. (grane pod tytułem Manekin z teatru Arena) [30 przedstawień, 11 836 widzów w siedzibie, 24 przedstawień, 4 411 widzów w objeździe]

Teatr Polski. Teatr Kameralny. Bydgoszcz. Premiera 06.03.1964. Reżyseria Zdzisław Karczewski. [35 przedstawień, 7 700 widzów]