Teatr im. W. Horzycy

1980 r.

Držić Marin: Dundo Maroje albo rzymska kurtyzana / Dundo Maroje. Tłum. Jan BrzechwaZygmunt Stoberski. Adaptacja Marko Fotez.  Premiera 5.07.1980. Reż. Stanisław Miedziewski. (wystawiane pod tytułem Rzymska kurtyzana) [6 przedstawień, 19 225 widzów, sztuki dogrywane w sezonie 1980/1981, 25 przedstawień, 8014 widzów]