Teatr Rozmaitości

1963 r.

Rabadan Vojmil: Raj na ziemi czyli niema żony / Kad je žena nijema. Tłum. Alija Dukanović. Premiera 17.07.1963. Reż. Janusz Obidowicz. [4 przedstawienia, 1 061 widzów w siedzibie, 4 przedstawienia 1 351 widzów w objeździe]

Matković Marijan: Jarmark snów / Vašar snova. Tłum. Anastazja i Zygmunt Stoberscy. Premiera 22.05.1964. Reż. Marko Fotez. [8 przedstawień, 985 widzów w siedzibie, 9 przedstawień, 1 376 widzów w objeździe]