Przekłady książek

1861

Pieśni ilirskie. Zebrał i po polsku wysłowił [z jęz. serboch.] Hieronim Feldmanowski. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1861. [s. 173 [3]]

1862

Mažuranić Ivan: Śmierć Agi Izmaela Czengisa / Smrt Smail-age Čengića.  Tłum. z czeskiego (Kolar) Władysław Syrokomla. Wilno, A. H. Kirkor, 1862. [s. 52, poemat]

1867

Pieśni kroackie. Przeł. na język polski Hieronim Feldmanowski. Poznań ; nakł. księgarni M. Leitgebra, 1867. [s. 96 [4], pieśni ludowe]

1884

Mažuranić Ivan: Śmierć Agi Izmaela Czengisa / Smrt Smail-age Čengića.  Tłum. z czeskiego (Kolar) Władysław Syrokomla. Lwów, Księg. Polska, 1864. [s. 52, poemat]

1887

Vojnović Ivo: Syrena: obrazek Iva Vojnovića. Tłum. Ludwik Stanisław Korotyński. [k. 16, rękopis]

1910

Vojnović Ivo: Trylogia dubrownicka / Dubrovačka trilogija. Tłum. Helena d’Abancourt de Franqueville. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, 1910. [s. 134 [2], dramat]

1931

Mažuranić Ivan: Śmierć Smail-agi Čengića / Smrt Smail-age Čengića. Tłum. Antoni Bogusławki. Przedmowa dr. Milutina Cihlara-Nehajeva. Warszawa, Dom Książki Polskiej, 1931. [s. 61 [1], poemat]

1934

Gundulić Ivan: Osman: poemat historyczny o wojnie chocimskiej z r. 1621 w XX pieśniach / Osman. Tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Wstęp o Gunduliću i jego „Osmanie” Milana Rešetara oraz artykułem o rękopisach i przekładach „Osmana” w Polsce Wacława Parkotta.  Warszawa, Dom Książki Polskiej, 1934. (pieśni XIV i XV, uzupełniające poemat, pióra Ivana Mažuranića) [s. 473 [2], poemat]

1935

Čubranović Andrija (właściwie Mikša Pelegrinović): Cyganka: Maskerata Dubrownicka z r. 1527 / Jeđupka. Gundulić Ivan: Dubrawka: gra pasterska z r. 1628 / Dubravka. Tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Wstęp o maskeratach i grach pasterskich w Dubrowniku przez Mihovila Kombola. Warszawa, Dom Książki Polskiej, 1935. [s. 140 [1], poezja]

1936

[Krklec Gustav] Poezje – Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Gustav Krklec.  Tłumaczenie i wstęp Stanisław Kajetan Papierkowski. Lublin, nakład własny tłumacza, 1936. [s. 28]

Vojnović Ivo: Stare grzechy: opowiadanie z Lapadu / Stari grijesi. Tłum. Maria Znatowicz-Szczepańska. Wstęp o aut. przez Józefa Gołąbka. Warszawa, „Bibljoteka Polska”, 1936. [s. 173 [1], proza]

1939

Krleža Miroslav: Chorwacki bóg Mars : nowele z czasów wojny. Tłum. Władysław Gluck i Halina Siennicka.  Przedmowa Julije Benešić o autorze. Warszawa, „Biblioteka Polska”, 1939. [s. 305 [1], proza]

1948

Lovrak Mato: Dzieci Wielkiej Wsi / Djeca velikog sela. Tłum. S. Papierkowski. Warszawa, Czytelnik, 1948. [s. 100 [3], b.d. o nakładzie, proza]

1949

Lovrak Mato: Dzieci Wielkiej Wsi / Djeca velikog sela. Tłum. autoryz. S. Papierkowski. Wyd. 2. Warszawa, Czytelnik, 1949.  [s. 100 [3], b.d. o nakładzie, proza]

1952

Šenoa August: Bunt chłopów / Seljačka buna. Tłum. z rosyjskiego (!) S. Artowski. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1952. [s. 351 [1], nakład 10 000 + 140, proza]

1957

Kaleb Vjekoslav: Przydrożny pył / Divota prašine. Tłum. Z. Stoberski. Ilustracje H. Chrostowska. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1957. [s. 198 [2], nakład 10 000 + 205, proza]

1958

Krleža Miroslav: Powrót Filipa Latinowicza / Povratak Filipa Latinovicza. Tłum. M. Krukowska, Z. Stoberski. Warszawa, Czytelnik, 1958. [s. 325 [3], nakład 10 250, proza]

Marinković Ranko: Karnawał. Nowele. Tłum. H. Kalita, Z. Stoberski. Warszawa, Iskry, 1958. [s. 182 [6], na podstawie Ruke. Beograd, Prosveta, 1956, nakład 5 000 + 250, proza]

Karnawał / Karneval. Tłum. H. Kalita, s. 7–39.
Anioł / Anđeo. Tłum. Z. Stoberski, s. 43–66.
Popioły / Prah. Tłum. Z. Stoberski, s. 69–100.
Kościane gwiazdki / Koštane zvijezde. Tłum. H. Kalita, s. 103–126.
Uścisk / Zagrljaj. Tłum. H. Kalita, s. 129–183.

Novak Vjenceslav: Ostatni Stipancziciowie / Posljednji Stipančići. Tłum. H. Kalita. Warszawa, Czytelnik, 1958. [s. 262 [2], nakład 3 205, proza]

1960

Božić Mirko: Ród Kurlanów / Kurlani gornji i donji. Tłum. autoryz. M. Krukowska. Oprac. graficzne A. Kowalewski. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. [s. 319 [1], nakład 7 350, proza]

Desnica Vladan: Niespokojne wiosny / Proljeća Ivana Galeba: igre proljeća i smrti. Tłum. Z. Stoberski. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. [s. 372 [4], nakład 5 000, proza]

Krleža Miroslav: Na krawędzi rozumu / Na rubu pameti. Tłum. M. Krukowska. Warszawa, Czytelnik, 1960. [s. 361 [3], nakład 5 250, proza]

1961

Krleža Miroslav: Świerszcz pod wodospadem i inne opowiadania. Warszawa, PIW, 1961. [s. 211 [4], nakład 8 000 + 253, proza]

Bitwa pod Bystrzycą Leśną / Bitka kod Bistrice Lesne. Tłum. A. Dukanović, s. 5–52.
Barak V B. / Baraka Pet Be. Tłum. Z. Stoberski, s. 53–79.
Hodorlahomor Wielki / Hodorlahomor veliki. Tłum. I. Olszewska, s. 81–120.
Śmierć Toma Bakrano / Smrt Tome Bakrana. Tłum. H. Kalita, s. 121–170.
Świerszcz pod wodospadem / Cvrčak pod vodospadom. Tłum. M. Krukowska, s. 171–212.

1963

Desnica Vladan: Zimowe letnisko / Zimsko ljetovanje. Tłum. M. Krukowska. Warszawa, Wyd. Min. Obrony Narodowej, 1963. [s. 237 [3], proza, nakład 10 000]

Martić Anđelka: Piegasek / Pirgo. Tłum. M. Krukowska. Ilustracje S. Rozwadowski. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1963. [s. 88 [4], 20 000 + 234, literatura dla dzieci]

1964

Kaleb Vjekoslav: Między dniem i nocą. Warszawa, Iskry, 1964.  [s. 246 [2], nakład 10 000 + 280, proza]

Gość / Gost. Tłum. M. Krukowska, s. 5–15.
Po drodze / Usput. Tłum. M. Krukowska, s. 16–33.
Na wsi / U selu. Tłum. H. Kalita, s. 34–60.
Brama do miasta / Vrata od grada. Tłum. M. Krukowska, s. 61–78.
Między dniem i nocą / Između dana i noći. Tłum. M. Krukowska, s. 79–92.
Śmiertelne dźwięki / Smrtni zvuci. Tłum. Z. Stoberski, s. 93–110.
Triumfalna furtka / Trijumfalna vrata. Tłum. Z. Stoberski, s. 111–117.
Żebrak / Prosjak. Tłum. M. Krukowska, s. 118–154.
Noc / Noć. Tłum. H. Kalita, s. 155–175.
Odejście Pera / Odlazak Perušine. Tłum. H. Kalita, s. 176–197.
Lustro / Ogledalo. Tłum. Z. Stoberski, s. 198–205.
Triumfatorzy / Trijumfatori. Tłum. Z. Stoberski, s. 206–217.
I wół także płakał  / I suze vola. Tłum. M. Krukowska, s. 218–247.

1966

Kušan Ivan: Zagadkowy chłopiec / Zagonetni dječak. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Ilustr. L. Maciąg. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1966. [s. 259 [1], nakład 30 000 + 277, proza, literatura młodzieżowa]

Matošec M.: Kapitan Tornado / Kapetan Tornado. Tłum. H. Kalita. Ilustr. Z. Lengren. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1966. [s. 162 [2], nakład 10 000 + 277, proza, literatura młodzieżowa]

1968

Desnica Vladan: Wiosna w Badrowacu i inne opowiadania. Posłowie A. Dukanović. Warszawa 1968. [s. 247 [4], nakład 5 280, proza]

Wizyta / Posjeta. Tłum. Z. Stoberski, s. 5–22.
Formalista / Formalista. Tłum. Z. Stoberski, s. 23–39.
Historia o mnichu z zieloną brodą / Priča o fratru sa zelenom bradom. Tłum. M. Krukowska, s. 40–48.
Florjanović / Florjanović. Tłum. Z. Stoberski, s. 49–83.
Wiosna w Badrowcu / Proljeće u Badrovcu. Tłum. M. Krukowska, s. 84–112.
Duchy / ?. Tłum. M. Krukowska, s. 113–153.
Noc wigilijna / ?. Tłum. M. Krukowska, s. 154–216.
Oko / Oko. Tłum. M. Krukowska, s. 184–216.
Pana Pinki rozmowy z samym sobą / Solilokvij gospodina Pinka. Tłum. Z. Stoberski, s. 217–230.

Krleža Miroslav: Bankiet w Blitwie / Banket u Blitvi. Tłum. M. Krukowska. T. I i II. Warszawa, Czytelnik, 1968. [Tom 1, s. 479 [1], Tom 2, s. 515 [1], nakład 10 280, proza]

Parun Vesna:

Obcy / Stranac
Gasnący blask / Kasni sjaj
Ostatnia pieśń / Posljednja pjesma
Powrót / Povratak. Tłum. J.B. Roszkowski. W: Baird T.: Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968. [s. 24, nakład 480, poezja i zapis nutowy]

1971

Martić Anđelka: Wiosna, mama i ja / Proljeće, mama i ja. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Il. L. Janecka. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1971. [s. 44. [4], nakład 20 000 + 277, proza, literatura dziecięca]

Novak Slobodan: Mirra, złoto i kadzidło / Mirisi, zlato i tamjan. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. PIW. Warszawa 1971. [s. 235 [5], nakład 20 000 + 290, proza]

1972

Mažuranić Ivan: Śmierć Smailage Czengicia / Smrt Smailage Čengijića. Tłum. A. Bogusławski. Red. J. Magnuszewski. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.  [s. LII, 49 [2], nakład 2 300 + 200, poezja]

Šoljan Antun: Zdrajcy / Izdajice. Tłum. B. Nowak. Warszawa, PIW, 1972. [s. 235 [5], nakład 15 000 + 290, proza]

1973

Šegedin Petar: Dzieci boże / Djeca božja. Tłum. I. Olszewska i J. Wierzbicki. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. [s. 444 [4], nakład 7 000 + 305, proza]

Špoljar Krsto: Statek czeka do jutra / Brod čeka do sutra. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, Czytelnik, 1973. [s. 150 [2], nakład 10 290, proza]

1976

Belan Branko: Kto zapuka do moich drzwi / Tko će pokucati na moja vrata. Tłum. M. Petryńska. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1976. [s. 210 [2], nakład 40 000 + 294, proza]

Brlić-Mažuranić Ivana: O rybaku Palunku i o morskim królu / Ribar Palunko i njegova žena. Tłum. M. Petryńska. Ilustr. B. Truchanowska. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. [s. 29 [3], opowiadanie ze zbioru Priče iz davnine, nakład, opr. br. 50 000 + 200; opr. tw. 10 000 + 150, literatura dla dzieci]

Parun Vesna: Zaproszenie do ciszy. Wybór wierszy. Wstęp i tłumaczenie B. Nowak. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1976. [s. 99 [1], nakład 1 500 + 260, poezja]

Slamnig Ivan: Lepsza połowa odwagi / Bolja polonica hrabrosti. Tłum. A. Dukanović. Warszawa, PIW, 1976. [s. 152 [4], nakład 10 000 + 290, proza]

Slaviček Milivoj: Komentarze do różnych sposobów istnienia. wybór i wstęp M. Grześczak. Tłum. J. Salamon, B. Sadowska, E. Lipska, J. Zych, T. Kubiak, D. Cirlić, A. Dukanović, J. Waczków, M. Grześczak, B. Nowak, M. Slaviček). Warszawa, PIW, 1976. [s. 73 [3], nakład 1 000 + 290, poezja]

1977

Krleža Miroslav: Kilka słów o drobnomieszczańskim historyzmie w ogólności / Nekoliko riječi o malograđanskom historizmu uopće. Tłum. J. Wierzbicki. W: We własnych oczach. XX–wieczny esej zachodnio- i południowosłowiański. Wybór H. Janaszek-Ivaničková. Współpraca E. Madany (sej czechosłowacki), J. Wierzbicki (esej jugosłowiański), T. Dąbek-Wigrowa (esej bułgarski). Warszawa, PIW, 1977, s. 241–268. [nakład 2 000 + 250, esej]

Krleža Miroslav: Na krawędzi rozumu / Na rubu pameti. Tłum. M. Krukowska. Wyd. II. Warszawa, Czytelnik, 1977. [s. 267 [4], nakład 20 290, proza]

1978

Božić Mirko: Colonnello / Colonello. Tłum. M. Krukowska. Warszawa, Czytelnik, 1978. [s. 139 [4], nakład 10 320, proza]

Krleža Miroslav: Tysiąc i jedna śmierć. Wybór i wstęp J. Wierzbicki. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1978. [s. 184 [4], nakład 10 000 + 330, proza]

Šenoa August: Córka złotnika: powieść historyczna z wieku XVI / Zlatarevo zlato. Tłum. D. Zdybicka. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978. [s. 254 [2], nakład 10 000 + 283, proza]

1979

Novak Slobodan: Dziennik pozapokładowy. Trzy podróże / Izvanbrodski dnevnik. Tri putovanja. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW, 1979. [s. 122 [2], nakład 20 000 + 315, proza]

1980

Božić Mirko: Bomba / Bomba. Wstęp i tłumaczenie M. Krukowska. Łódź, Czytelnik, 1980. [s. 205 [3], nakład 10 000 +  350, proza]

Mihalić Slavko: Sen w świetle. Wybór, wstęp i tłumaczenie J. Kornhauser. Warszawa, PIW, 1980. [s. 63 [1], nakład 1 000 + 315, poezja]

1981

Horvat Joža: „Besa” – dziennik podróży / „Besa” – brodski dnevnik. Tłum. J. Knabe. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1981. [s. 478 [6], nakład 19 750 + 250, proza]

Marinković Ranko: Cyklop / Kiklop. Wstęp i tłumaczenie K. Bąk. T. 1 i 2. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1981. [T. 1, s. 381 [3], T. 2, s. 252 [4], nakład 20 000 + 350, proza]

Martić Anđelko: Babcia Katarzyna / Baba Kata. Tłum. M. Kordowicz. Il. E. Salomon. Warszawa, Nasza Księgarnia. 1981. [s. 144 [4], nakład 20 000 + 300, literatura dla dzieci]

Milčec Zvonimir: My z Bukovaca / Zvižduk s Bukovca. Tłum. E. Kwaśniewska. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1981. [s. 117 [3], nakład 20 000 + 300, literatura młodzieżowa]

Šoljan Antun: Port / Luka. Tłum. M. Krukowska. Warszawa, PIW, 1981.  [s. 189 [3], nakład 20 000 + 315, proza]

1983

Krleža Miroslav: Ballady Pietrka Kerempuha / Balade Petrice Kerempuha. Tłumaczenie, wstęp i objasnienia A. Dukanović. Il. A. Czeczot. Warszawa, PIW, 1983. [s. 193 [3], poezja. nakład 3 000 + 315]

Sabolović Mirko: Miedze, które dzielą / Razmeđa. Tłum. M. Krukowska. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1983. [s. 408 [3], proza, nakład 9 650 + 350]

Špoljar Krsto: Kłopoty z muzą / Neprilike s muzom. Wstęp D. Cirlić-Straszyńska. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1983. [s. 201 [3], proza, nakład 9 650 + 350]

1984

Krleža Miroslav: Dzienniki i eseje. Wybór, wstęp J. Wierzbicki. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1984. [s. 575 [4], nakład 9 650 + 350]

1985

Benešić Julije: Osiem lat w Warszawie (kronika) / Osam godina u Varšavi (kronika). Poslowie, wybór i biogramy H. Kirchner. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa 1985. [s. 578 [2], nakład 20 320, proza]

Kekanović Drago: Zagłada. Tłum. M. Krukowska. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985. [wybór na podstawie: Večera na verandi; Ledena šuma i druge kratke priče, s. 162 [2], nakład 5 000 + 283, proza]

Šegedin Petar: Raport z prowincji / Izvještaj iz pokrajine. Tłum. B. Nowak. Posłowie M. Dąbrowska-Partyka. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985. [s. 189 [3], nakład 10 000 + 283, proza]

1986

Martić Anđelka: Babcia Katarzyna / Baka Kata. Tłum. M. Kordowicz. Il. E. Salomon. Wyd. 2. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1986. [nakład 40 000 + 300, literatura dla dzieci]

Furtinger Zvonimir: Potrzebne mi twoje ciało / Trebam tvoje tijelo. Tłum. E. Kwaśniewska. Warszawa, Iskry, 1986. [s. 47, nakład 99 750 + 250, proza sf]

1987

Furtinger Zvonimir: Rozprawa precedensowa / Proces, Plemenito porijeklo. Tłum. E. Kwaśniewska. Iskry. Warszawa 1987. [s. 44 [4], nakład 49 750 + 250, proza sf]

Ivanac Ivica: Maturzyści / Maturanti. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1987. [s. 157 [3], nakład 20 000 + 250, proza]

Krleža Miroslav: Bankiet w Blitwie / Banket u Blitvi. Tłum. M. Krukowska. Wyd. 2. Warszawa, Czytelnik, 1987. [s. 594 [2], nakład 20 320, proza]

Špoljar Krsto: Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modłę chorwacka / Vrijeme i paučina. Sentimentalni odgoj na hrvatski način. Posłowie, H. Kirchner. Tłum. H. Kirchner. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987. [s. 497 [2], nakład 10 000 + 283, proza]

1988

Marinković Ranko: Wspólna kąpiel / Zajednička kupka. Tłum. B. Gnypowa. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988. [s. 187 [4], nakład 10 000 + 283, proza]

1990

Krleža Miroslav: Sztandary / Zastave. Tłumaczenie i wstęp M. Krukowska. Warszawa, PIW, 1990.

Novak Slobodan: Już nie u siebie i 9 [dziewięć] opowiadań / Izgubljeni zavičaj i druge priče. Wybór D. Cirlić-Straszyńska; tłumaczenie J. Chmielewski, D. Cirlić-Straszyńska i A. Dukanović. Warszawa, PIW, 1990.

Špoljar Krsto: Ślub w Paryżu / Vjenčanje u Parizu. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW, 1990.

1992

Parun Vesna. U: Maksimović Desanka, Parun Vesna, Sekulić Isidora, Trzy gracje: wiersze. Wybór, przekład i wstęp Ł. Danielewska, Kraków, Wydawnictwo Miniatura,  1992.

Ugrešić Dubravka: Forsowanie powieści-rzeki / Forsiranje romana rijeke. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. PIW, Warszawa 1992; drugo izdanje: Ugrešić Dubravka, Forsowanie powieści-rzeki. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2005.

1993

Parun Vesna. U: I tęsknię i pragnę. Perły liryki europejskiej. Wybór A. Nawrocki. Warszawa, Wydawnictwo Książkowe IBiS, 1993, s. 79-86. (Zlarin; Szum skrzydeł i plusk wody; Gałąź omoriki; Lato; Chwila; Późny blask; Szkielet; Drzewo; Czas; Wdowa; Spotkanie; Przypowieść)

1995

Špoljarić Josip: Ona patrzy. Tłum. Ł. Danielewska. Poznań 1995.

1996

Żywe źródło. Antologia współczesnej poezji chorwackiej. Wybór, przekład, noty o autorach Ł. Danielewska, Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa 1996.

W tej strasznej chwili. Antologia współczesnej wojennej liryki chorwackiej / U ovom strašnom času. Red. A. Stamać, I. Sanader. Tłum. M. Kordowicz, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.

1998

Ugrešić Dubravka: Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne / Kultura laži. Tłum. D. Jovanka Cirlić. Wrocław, Wydaw. Dolnośląskie, 1998; drugie wydanie: Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne. Tłum. D. Jovanka Cirlić. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2006.

Parun Vesna: Morska róża. Tłum. Ł. Danielewska. Poznań, Ars Nowa, 1998.

1999

Pavličić Pavao: Plac Wolności / Trg slobode. Tłum. M. Osmólska-Drozdowska. Warszawa, „Ethos”, 1999. 

Orhel Neven, Alarm na oddziale onkologii / Uzbuna na odjelu za rak. Tłum. W. Romanowski. Warszawa, Agawa, 1999. 

2000

Cvetnić Ratko: Krótka wycieczka. Zapisy wojenne z lat 1992-93Kratki izlet. Zapisi iz Domovinskog rata. Tłum. Ł. Danielewska,  Poznań, Ars Nowa, 2000.

Tadijanović Dragutin: Rodzinne strony: wiersze wybrane. Wybór, tłumaczenie, wstęp E. F.Zych. Kraków, Miniatura, 2000.

2001

Ugrešić Dubravka: Amerykański fikcjonarz / Američki fikcionar. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2001.

Parun Vesna: Niepokój miłości. Wybór, tłumaczenie i wstęp E. F. Zych. Kraków, „Miniatura”, 2001.

Vidović Veseljko: Spragnione ptaki. Wybór, tłumaczenie i wstęp E. F. Zych. Jelenia Góra, „A-F-T”, 2001.

2002

Ugrešić Dubravka: Stefcia Ćwiek w szponach życia (patchwork story) / Štefica Cvek u raljama života. Tłum. D. Jovanka Ćirlić. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2002.

Ugrešić Dubravka: Muzeum bezwarunkowej kapitulacji / Muzej bezuvjetne predaje. Tłum. D. Jovanka Ćirlić. Izabelin, „Świat Literacki”, 2002.

2003

Gavran Miro: Antygona Kreona i inne dramaty. Tłum. K. Brusić, A. Tuszyńska. Kraków, Księgarnia Akademicka”, 2003. Kreontova Antigona; Shakespeare i Elizabeta, (tłum. Karolina Brusić); Čehov je Tolstoju rekao zbogom; Muž moje žene, Sve o ženama (tum. Anna Tuszyńska)

Krešimir Mićanović: Ogrodnik / Vrtlar. Tłum. M. Hopfer, I. Świtkowska, A. Trybuch. Olsztyn, Wydawnictwo VERSO, 2003.

Jergović Miljenko: Buick rivera. Tłum. M. Petryńska. Sejny, Pogranicze, 2003.

Matvejević Predrag: Brewiarz śródziemnomorski / Mediteranski brevijar. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Sejny, Pogranicze, 2003.

Simić Roman: Miejsce, w którym spędzimy noc / Mjesto na kojem ćemo provesti noć. Tłum. Marta Hopfer. Olsztyn, Verso, 2003.

Šego Krešimir: Wiersze z Medziugorja. Tłum. E. Klimeczek. Kraków, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2003.

2004

Ugrešić Dubravka: Baba Jaga zniosła jajo / Poza za prozu; Život je bajka. Tłumaczenie i wstęp D. Cirlić-Straszyńska. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2004.

Ugrešić Dubravka: Czytanie wzbronione / Zabranjeno čitanje. Tłum. D. Jovanka Ćirlić. Izabelin, „Świat Literacki”, 2004.

Vedrana Rudan: Ucho, gardło, nóż / Uho, grlo nož. Tłum. G. Brzozowicz, J. Granat, W. Szablewski. Warszawa, Drzewo Babel, 2004.

Jeger Rujana: Darkroom / Darkroom. Tłum. D. Jovanka Cirlić. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2004.

2005

Gromača Tatjana: Murzyn / Crnac. Tłum. D. Jovanka Ćirlić, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2005.

Matvejević Predrag: Inna Wenecja / Druga Venecija. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Wprowadzenie Raffaele La Capria (tłum. E. Kubatc). Sejny, Pogranicze, 2005.

Rudan Vedrana: Miłość od ostatniego wejrzenia / Ljubav na posljednji pogled. Tłum. Marta Dobrowolska-Kierył. Warszawa, Drzewo Babel, 2005.

2006

Kovač Mirko: Krystaliczna sieć / Kristalne rešetke. Tłum. D. Jovanka Ćirlić. Sejny, Pogranicze, 2006.

Ugrešić Dubravka: Ministerstwo bólu / Ministarstvo boli. Tłum. D. Jovanka Ćirlić. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2006.

Novak Slobodan: Pogodzenie / Pristajanje. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW, 2006.

2007

Ferić Zoran: Pułapka na myszy Walta Disneya / Mišolovka Walta Disneya. Tłum. Gordana Ðu rđev, Marta Korpanty, Anna Krukowska, Izabela Misiak, Jolanta Tarka, Anna Trela, Anna Załawska. Sejny, Pogranicze, 2007, 131 [nlb. 1] s. [proza].

Gavran Miro: Jak zabić prezydenta i inne sztuki / Kako ubiti predsjednika i druge drame. Tłum. Anna Tuszyń- ska. Kraków, Panga Pank, 2007, 261 [nlb. 3] s. [dramat].

Koroman Veselko: Czarne pomarańcze. Wybór i przekład Grzegorz Łat usz y ński. Posłowie Vlatko Pavletić. Warszawa, Agawa, 2007, 154 s. [poezja]

2008

Drakulić Slavenka: Ciało z jej ciała: o banalności dobra / Flesh of her flesh: stories about goodness [Tijelo njenog tijela]. Tłum. z j. ang. Dorota Kozińska. Warszawa, W.A.B., 2008, 252 [nlb. 4] s. [proza].

Jergović Miljenko: Ruta Tannenbaum / Ruta Tannenbaum. Tłum. Magdalena Pet r y ńska. Wołowiec, Czarne, 2008, 328 s. [proza].

Karuza Senko: Przewodnik po wyspie / Vodič po otoku. Tłum. Barbara Kramar. Warszawa, Czytelnik, 2008, 126 s. [proza].

Kordić Ivan: Sarajewska noc. Tłum. [i wybór] Grzegorz Łatuszyński. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Agawa”, 2008, 152 s. [poezja].

Krušvar Zoran: Najlepszy na świecie / Najbolji na svijetu. Tłum. Agnieszka Żuchowska­‍‑Arendt. Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008, 170 [nlb. 3] s. [proza].

Manojlović Sonja: Szaleństwo samotności. Tłum. [wybór i posłowie] Grzegorz Łatuszyński. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Agawa”, 2008, 128 s. [poezja].

Stanišić Saša: Jak żołnierz gramofon reperował / Wie der Soldat das Grammofon repariert. Tłum. Alicja Rosenau. Wołowiec, Czarne, 2008, 343 [nlb. 3] s. [proza].

Ugrešić Dubravka: Nikogo nie ma w domu / Nikog nema doma. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008, 418 [nlb. 2] s. [proza].

2009

Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania / Goli grad. Antologija hrvatske kratke priče 80‑ih i 90‑ih godina. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

Krušvar Zoran: Wykonawcy Bożego Zamysłu / Izvršitelji nauma Gospodnjeg. Tłum. Agnieszka Żuchowska­‍‑Arent. Warszawa, Agencja Wydawnicza Runa A. Brzezińska, E. Szulc, 2009, 432 s. [proza].

Štiks Igor: Krzesło Eliasza / Elijahova stolica. Tłum. Danuta Cirlić‍‑Straszyńska. Warszawa, W.A.B., 2009, 381 [nlb. 3] s. [proza].

2010

Drndić Daša: Sonnenschein: powieść dokumentalna / Sonnenschein. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Wołowiec, Czarne, 2010, 470 [nlb. 2] s. [proza].

Jergović Miljenko: Freelander / Freelander. Tłum. Magdalena Petryńska. Sejny, Pogranicze, 2010, 170 [nlb. 2] s. [proza].

Rudan VedranaMurzyni we Florencji / Crnci u Firenci. Tłum. Marta Dobrowolska­‍‑Kierył. Warszawa, Drzewo Babel, 2010, 190 [nlb. 2] s. [proza].

Ugrešić Dubravka: Kućni duhovi / Domowe duchy. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010, 64 s. [proza].

2011

Green RichardTop modelka w sidłach kariery / Put ljubavi. Tłum. Miljenko Grubeša. Warszawa, Promic — Wydawnictwo Księży Marianów, 2011, 165 [nlb. 1] s.

Jergović Miljenko: Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki / Srda pjeva, u sumrak, na Duhove. Tłum. Magdalena Petryńska. Wołowiec, Czarne, 2011, 552 s. [proza].

Krušvar Zoran: Pluszowe bestie / Zvijeri plišane. Tłum. Agnieszka Żuchowska­‍‑A rendt. Warszawa, AdPublik, 2011, 214 s. [proza].

Mićanović MiroslavProm / Trajekt. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

Raos Predrag: Mayerling / Mayerling. Tłum. Agnieszka Żuchowska‍‑A rent. Kraków, Instytut Wydawniczy „Maximum”, 2011, 115 [nlb. 1] s. [proza].

Sajko Ivana: Rio Bar / Rio bar. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Warszawa, W.A.B., 2011, 158 [nlb. 2] s. [proza].

Ugrešić Dubravka: Życie jest bajką: mit o Babie Jadze / Baba Jaga je snijela jaje. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011, 301 [nlb. 2] s. [proza].

W skwarze słońca, w chłodzie nocy. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. Wybór, przekład, wstęp i noty Grzegorz Łat usz y ński. Warszawa, Agawa, 2011, 990 s. [poezja]

2012

Brajnović Luka: Pożegnania i powroty: wspomnienia z czasów wojny i wygnania / Despedidas y encuentros. Memorias de la guerra y el exilio. Tłum. z j. hisz. Bronisław Krzysztof E. Jak ubowski. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2012, 296 [nlb. 6] s. [proza].

Drakulić Slavenka: Flesh of her flesh: stories about goodness [Tijelo njenog tijela] / Ciało z jej ciała: o banalności dobra. Tłum. z j. ang. Dorota Kozińska. Warszawa, W.A.B., 2012, 256 s. [proza].

Jergović Miljenko: Ojciec / Otac. Tłum. Magdalena Petryńska. Wołowiec, Czarne, 2012, 208 s. [proza].

Kovač Mirko: Miasto w lustrze / Grad u zrcalu. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Sejny, Pogranicze, 2012, 416 [nlb. 2] s. [proza]

Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

2013

Brajnović Luka: Pożegnania i powroty: wspomnienia z czasów wojny i wygnania / Despedidas y encuentros. Memorias de la guerra y el exi‑ lio. Tłum. [z j. hiszp.] Bronisław Krzysztof E. Jakubowski. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2012, 300 s. [proza].

Jergović Miljenko: Ojciec / Otac. Tłum. Magdalena Petryńska. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2013, 206 s. [proza].

Miloš Damir: Biały klaun / Bijeli klaun. Il. Lovro A r t u ković. Tłum. Barbara K ramar. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina, 2013, 131 [nlb. 5] s. [proza].

2014

Herceg Ivan: Warsaw, Warsaw. Wybór wierszy. Tłum. Natalia Wyszogrodzka­‍‑Liberadzka. Gdańsk, Wydawnictwo Międzymorze, 2014, 98 s. [poezja]

Jagić Dorta: Kanapa na rynku / Kauč na trgu. Tłum. Małgorzata Wierzbicka. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2014, 166 s. [poezja].

Junaković Svjetlan: Wielka księga portretów zwierząt. Tłum. Marta Bręgiel‍‑Benedyk. Toruń, Wydawnictwo Tako, 2013, 44 s. [esej].

Ugrešić Dubravka: Kultura karaoke / Karaoke kultura. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Kraków, Korporacja Ha!art, 2013, 102 s. [esej].

2015

Gavran MiroŚmieszne dramaty i poważne komedie. Tłum. Anna Tuszyńska. Zagreb, ITG, 2015, 307 s. [dramat].

Trumić Marina: Pantofle dla Mona Lizy / Cipele za Mona Lizu [wybór wierszy z oryginału]. Tłum. Danuta Cirlić­‍‑Straszyńska. Sejny, Fundacja Pogranicze: Ośrodek „Pogranicze — Sztuk, Kultur, Narodów”, 2015, 222 s. [poezja].

2016

Čolakhodžić Goran: Za ogrodem / Na kraju taj vrt. Wybór wierszy. Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, 2016, 58 s. [poezja].

Jergović Miljenko: Drugi pocałunek  Gity Danon / Drugi poljubac Gite Danon.  Tłum.  Miłosz Waligórski. Wrocław, Biuro literackie, 2016, 168 s. [proza].

Jergović Miljenko: Wilimowski Wilimowski.  Tłum. Magdalena Petryńska. Wrocław, Książkowe Klimaty, 2016, 180 s. [proza].

Rudan Vedrana: Oby cię matka urodziła / Dabogda te majka rodila. Tłum. Marta Dobrowolska-Kierył. Warszawa, Drzewo Babel, 2016, 261 s. [proza].