Milan Blažeković

W czerwcu 1989 r. na ekrany wchodzi film Czarodziejski las / Čarobna šuma.