Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wieloautorskich

[podane w układzie chronologicznym]
 1. Kot Włodzimierz: Dramat serbski i chorwacki na scenach polskich do roku 1914. „Pamiętnik Słowiański” 1963, T. 13, s. 164–183.
 2. Ulewicz TadeuszZwiązki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu. „Ruch Literacki” 1963, nr 4.
 3. Kot Włodzimierz: Dramat jugosłowiański na scenach polskich w 20-leciu międzywojennym. „Pamiętnik Słowiański” 1964, T. 14, s. 142–176.
 4. Kot WłodzimierzPolskie przekłady poematu Iwana Mažuranicia Śmierć Smail-agi Čengicia. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1965, nr 8.
 5. Russocka Jadwiga: Miroslav Krleža w Polsce. „Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich”. R. 4. Warszawa. Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 1971, s. 57–58. [streszczenie referatu wygłoszonego 18 maja 1970]; Russocka Jadwiga: Mirosław Krleža w Polsce. W: Polsko–jugosłowiańskie stosunki literackie. Red. J. Śliziński. Wrocław, Ossolineum, 1972, s. 257–275.
 6. Borowiec-Fiuto Aleksandra: O polskim przekładzie „Dziennika pozapokładowego” Slobodana Novaka. W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. Halina Janaszek-Ivaničková i Edward Madany. Wrocław, Ossolineum, 1987, s. 195–206.
 7. Klin Alina: O polskim przekładzie „Balade Petrice Kerempuha” Miroslava Krležy. W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-Ivaničková i Edward Madany. Wrocław, Ossolineum, 1987, s. 185–193.
 8. Dąbrowska-Partyka Maria: Przekład i kultura albo „Zakaj se nemre”. W: Eadem: Świadectwa i mistyfikacje. Kraków 2003.
 9. Wołek-San Sebastian Katarzyna: „Między Orientem a swojszczyzną”: obraz Dalmacji w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie polskim („From the Oriental to the homely” : image of Dalmatia in Polish 19th century travelogues). „Pamiętnik Słowiański” 2004. T. 52, nr 4, s. 29-50.
 10. Wołek-San Sebastian Katarzyna: Nazwy własne w przekładzie: polskie tłumaczenia opowiadań Miroslava Krležy (Proper nouns in translation : Polish translations of Miroslav Krleža’s short stories ). „Pamiętnik Słowiański” 2004. T. 54, nr 1, s. 81-96.
 11. Wołek-San Sebastian Katarzyna: Obecność „trzeciej kultury” w przekładzie małych literatur: na przykładzie literatury chorwackiej (The „third culture” in translation of minor literature : works exemplified by Croatian literature). „Między Oryginałem a Przekładem” 2006. T. 11, s. 171-181.
 12. Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98. CZYTAJ / POBIERZ
 13. Dziuba Jolanta: „Odczytywanie Gavrana” – o recepcji dramaturgii Mira Gavrana w Polsce. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2009, nr 6, s. 155-164. Czytaj
 14. Małczak Leszek: Marin Držić u Poljskoj. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, s. 81–90. CZYTAJ / POBIERZ
 15. Majdzik Katarzyna: Tłumacz–bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: Sztuka przekładu – interpretacje. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2009, s. 157–174.
 16. Małczak Leszek: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej – Dragutin Tadijanović: „Molba munji nebeskoj”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie. Red. B. Tokarz. Wyd. I. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71–83; Wyd. II. Katowice 2010. CZYTAJ / POBIERZ
 17. Ruttar Ana: Tłumaczenie wiersza „klišej kiše” Josipa Severa a zagadnienie muzyczności. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Wyd. II. Katowice 2010. CZYTAJ / POBIERZ
 18. Majdzik Katarzyna: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo–Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 122–137. CZYTAJ / POBIERZ
 19. Czerwiński Maciej: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 2. Cz. 1:  Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 83-105. CZYTAJ / POBIERZ
 20. Małczak Leszek: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 2. Cz. 1:  Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121. CZYTAJ / POBIERZ
 21. Małczak Leszek: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 217–238. CZYTAJ / POBIERZ
 22. Majdzik Katarzyna: Oblicza melancholii. „Szafa” Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 252–266. CZYTAJ / POBIERZ
 23. Małczak Leszek: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94. CZYTAJ / POBIERZ
 24. Pycia Paulina, Sojda Sojda: Honorifikacija u dramama Mire Gavrana. Između originala i prijevoda. U: Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. Knj. 1. Ur. Marija Turk, Ines Srdoč–Konestra. Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012.
 25. Pycia Paulina: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie literackim. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 135–148. CZYTAJ / POBIERZ
 26. Kale Slaven: Hrvati u Poljskoj. U: Hrvatski iseljenički zbornik 2014. Ur. Vesna Kukavica. Zagreb, Hrvatska matica iseljenika, 2013, s. 148-154. CZYTAJ / POBIERZ
 27. Czerwiński Maciej: Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu Mostu na Drinie Ivo Andricia. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s.  19-36. CZYTAJ / POBIERZ
 28. Majdzik Katarzyna: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s.  140–153. CZYTAJ / POBIERZ
 29. Małczak Leszek: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1956. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 253–268. CZYTAJ / POBIERZ
 30. Pycia Paulina: Stereotyp kobiety – dramat Sve o ženama” Miro Gavrana i jego polski przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T.4. Cz.1: Stereotypy w przekładzie literackim. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 101–114. CZYTAJ / POBIERZ
 31. Majdzik Katarzyna: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 43–60. CZYTAJ / POBIERZ
 32. Gverić Katana Petra: Hrvatska književnost u poljskim kazalištima poslije 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, br. 178 (4), s. 71–81.
 33. Majdzik Katarzyna: Dorta Jagić – poetka wolności. Komentarz do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 45–55. CZYTAJ / POBIERZ
 34. Majdzik Katarzyna: Intentio translatoris. Strategia translatoryczna powieści Ministerstwo Bólu” Dubravki Ugrešić. W: Język a komunikacja 36: (Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne. Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2015, s. 57–67.
 35. Majdzik Katarzyna: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia „la folie de saussure“). „Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 90–104. CZYTAJ / POBIERZ
 36. Kale Slaven: Slavist Vilim Frančić. „Književna smotra“ 2015, br. 178 (4), s. 101-110. CZYTAJ / POBIERZ
 37. Małczak Leszek: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, br. 176 (2), s. 137–143.
 38. Małczak Leszek: Rola krakowskich slawistów w polsko–chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red. H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 377–384.
 39. Małczak Leszek: Tłumacz jako instytucja – przypadek PRL i drugiej Jugosławii. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 281–289. CZYTAJ / POBIERZ
 40. Pająk PatrycjuszPolsko-jugosłowiańskie kontakty filmowe.  „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2016, nr 4. Czytaj
 41. Rudkowska Agnieszka Zofia, Kale Slaven: Hrvatska prisutnost u Poljskoj. U: Hrvatska izvan domovine II. Ur. M. Sopta, V. Lemić, M. Korade, I. Rogić, M. Perić Kaselj. Zagreb, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2017, s. 613-622.S. CZYTAJ / POBIERZ